11 December 2011

Taga Macabebe Ku!

Meragul ku king Caduang Tete. Aganaka ku nyang magaral ku pa, kakabit kung address Second Bridge, Macabebe kasi pamuysitan daku reng kaklasi ku kasi katunug ya kanung ---- ing tete (Syempre eku pweding isulat keni nung nanu ya man itang katunug na). Dakal ku meging kaluguran kekami na angga man ngeni kaluguran kula pamurin maski ali na kami masyadung mikit ikit. 

Tatak ne ning Caduang Tete ing lelut ng Dang Iska. At na ring kanyanaman ing ulam na. Simap pin apasa na ing secret recipe na keng kaluguran kung I Grace. Maski meg retire ne i Dang Iska, manyaman pamurin ing pamangan karin.

Kaburi kung magaral king Caduang Tete Elementary School kasi karin la ngan magaral deng kaluguran ku ita mu pin pepagaral nakung ima ku king Fatima. Ing St. Nichol's na yata ngeni. A mestra ke i Miss Quilon (kumusta ne kaya?). At neng kabagsik pero maganaka ya. Panga magulu la reng kaklasi ku, babarugan nala taliri. Ali ku mu pin a tuluy ing pamagaral ku karin kasi linipat nakung ima ku king Assumption. Kumusta ne kaya I koyang Boy. Iya ing driver na ning service mi Assumption kanita. Nyang aku ing anak dili keng service, keta kung bangku keng lubutad lulukluk. Atin ku pang muri potang lulub ku kasi at neng karanun dadatang. Madalumdum pa mamako na kami Macabebe. 

Mas madalas kaming simba king Colgante kasi sakup ne ing simbahan Caduang Tete pero sisimba ku mu rin king Plaza lalu na istung simbang bengi. Ing pari pa kanita I Father Silvestre (aus da kaya speed kasi at neng kabilis magbinyag ampong kasal). 

Panga makalbug, ot bala fiesta. Imbis na magmalun la reng tau eh akit mo pang mayli. Ikaming anak kanita kaburi ming mamalug keng danum. Dadaywan mi pa ing albug San Gabriel kasi madagul ing danum ketang pakorba karin. Metung pang dadayuhan kanita ing terakan. Kaybat keraklan atyu la kilwal deng tau kasi panenayan da ing alas dosi, open gate na kanita.

Eku balu nung atyu pa ngeni itang awsan ming 7-11. Itang magtinda king siping na mismo ning Castillo (itang huspital) na makabuklat patingapun kabukas. Dadayuhan miya rin itang Go To Roger. Kasu milipat ne kanu lugar. Ali kune akakit ketang lele pader ning simbahan. 

Kaybat deng mamiktsur kanita ing Tolentino's. Keta yang gilid simbahan ing pwestu na. Ngeni atin nang Imageline ampong Copycat. Eyuku kukutnan ninung mas magaling uling secret! (parehu kulang kaluguran deng makibandi, pota ali daku dinan discount! haha) 

Megkapwestu ya mu rin i ima ku na salon king plaza pero metung pang lagyung pane kung daramdaman na mangupit eh I Chanda. Ali ke kilala pero pane keng daramdaman. 

Mayor ya kanita I Bobong. Nyang misan minta ku munisipyo para ikutang nung atyu karin i tata ku. Disan mi itang Chief of Police na malasing ya. Nanu nanu ing penyabi na mangulisak ya pa. Ay kagaga ku nyang muli ku. Kinabukasan megreklamu ku kang Bobong. King kayanakan ku pa kanita byasa nakung magreklamu ne? Inyang kayari ming misabing Mayor.. pelitan na ne agad ing Chief na. Sobrang maka heart warming (ali ke balu kapampangan) kasi mekiramdam ya keng anak a kalupa ku. 

Maski malagad nakung mumuli Pilipinas.. maski keraklan kareng kamag anak ku ala na karin.. e malyaring eku muli Macabebe nung atyu ku rin Pilipinas. Madagul yang meging parti ning bie ku.  Pagmaragul ku, taga Caduang Tete, Macabebe ku! (Ekune gagamitan ing Second Bridge ngeni, nan ko ta maski atin yang ka sounds like!) hehe9 comments:

 1. Like ke ing pangasulat na ning kwento mu... Balu kula rin kc detang amanuan mu kaya mekarelate ku... heheheh...

  ReplyDelete
 2. Aku taga macabebe ku rin!!!

  ReplyDelete
 3. A mestra kya mu rin y miss quilon! Kulut ya bwak ewari??

  ReplyDelete
 4. Taga macabebe ku rin. San gabriel ku nya bala kula mu rin deng lugar a amanwan mu.

  ReplyDelete
 5. aku quing colgante cu pero pane cu macabebe

  ReplyDelete
 6. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius, call/whats-App Contact Number +918929509036 via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  ReplyDelete
 7. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius, call/whats-App Contact Number +918929509036 via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  ReplyDelete