03 October 2011

Passing Grade

Son arrived from school

Son: Mommy "Pasang Asal" po ako kanina sa quiz Filipino subject.

Mommy: Pasang Asal?

Son: Hindi mo po ba alam yon? Diba yun ang tawag pag sakto sa passing grade.

Mommy: ah, pasang awa.. Lol

No comments:

Post a Comment