25 April 2011

Science

Mommy: (checking if my elder son understands his science lesson) anak, ano ang tawag kapag ang lugar ay nakaka experience ng pinakamahabang daytime? clue, 2 words and parehong nag start sa letter s (answer: summer solstice)..... (the younger son overheard.. )

Elder Son: ano na nga kasi? may summer yon eh..

Younger Son: Mommy, ako alam ko na po! summer special!!!

Mommy: mali! sige last chance!

Younger Son: ito na talaga promise!! summersault!!

Mommy: anak, kami muna ni kuya.. baka kung ano ang isagot ni kuya sa school..

No comments:

Post a Comment