21 February 2011

Allowance

(after checking my son's wallet)


Mommy: Anak, anong binili mo today sa school?


Son: Wala po mommy.


Mommy: Eh nasaan yung 5 dirhams mo? 


Son: Ahhh yun.. kasi po pinahiram ko yung kaklasi ko. Si Ric.. bumili po kasi sya ng cotton candy kaya humiram ng money pero usapan po namin babayaran nya bukas tapos 6 dirhams na.


Mommy: Naku anak, ok lang kahit 5 dirhams nalang ang ibalik. Isoli mo yung 1 dirham pag 6 ang binigay.
(mumbling ing kapampangan) Josko.. ot kayanakan na magpa 5 - 6 ya yata..


No comments:

Post a Comment