18 January 2011

Tooth Fairy

Son: mommy, nasaan na po yung 3 teeth ko na natanggal. ilalagay ko na po sa baba ng pillow ko. Sabihin nyo po pag nakita nyo sya tag 100 dirhams bawat isa. bale po 300 dirhams dapat ang ibigay nya.


(when he woke up)
Mommy: anak, pinatanong ng tooth fairy kung pwede tag 100 peso nalang each.


Son: sabihin nyo po yung isa pwedeng peso kasi sa Pilipinas natanggal pero yung dalawa po dapat dirhams kasi sa Dubai naalis. Parang ang kuripot naman ni tooth fairy, gusto pa ng discount!

No comments:

Post a Comment